PROBIX

OX 7042 / OX 7062 / OX 7102 / OX 7104 / OX 7202 / OX 7204 / Scopix / OX 9302

Adapter PROBIX / BNC 250MHz / 600V

  • Artikelnummer: HX0031
  • CHF 70.00

Datenblatt

HX0030-d.pdf